Thursday, 04/03/2021 - 00:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Linh Thông

HỘI THU" HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG- TIẾP SƯC ĐẾN TRƯỜNG" NĂM HỌC 2020- 2021

Thực hiện hướng dẫn số 03 /HD-HĐĐ ngày 19 tháng 1 năm 2021 V/v Hướng dẫn tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương- tiếp sức đến trường” Năm học 2020- 2021;

Thực hiện kế hoạch số 150/KHTHLT ngày 21/9/2020 của trường Tiểu học Linh Thông. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Thực hiện kế hoạch số 08 KH-LĐ ngày 16/10/2020, V/v thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi năm học 2020-2021 của Liên đội TH Linh Thông ;

Thực hiện kế hoạch số 150/KHTHLT ngày 21/9/2020 của trường Tiểu học Linh Thông. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Thực hiện kế hoạch số 30 KH-LĐ ngày 20/1/2021, Kế hoạch tổ chức hội thu “Hũ gạo tình thương - tiếp sức đến trường” năm học 2020- 2021 của Liên đội trường TH Linh Thông

Thực hiện hướng dẫn số 03 /HD-HĐĐ ngày 19 tháng 1 năm 2021 V/v Hướng dẫn tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương- tiếp sức đến trường” Năm học 2020- 2021;

Thực hiện kế hoạch số 150/KHTHLT ngày 21/9/2020 của trường Tiểu học Linh Thông. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Thực hiện kế hoạch số 08 KH-LĐ ngày 16/10/2020, V/v thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi năm học 2020-2021 của Liên đội TH Linh Thông ;

Thực hiện kế hoạch số 150/KHTHLT ngày 21/9/2020 của trường Tiểu học Linh Thông. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Thực hiện kế hoạch số 30 KH-LĐ ngày 20/1/2021, Kế hoạch tổ chức hội thu “Hũ gạo tình thương - tiếp sức đến trường” năm học 2020- 2021 của Liên đội trường TH Linh Thông

Với ý nghĩa

- Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm học trước, huy động sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, lực lượng phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện dành cho các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp sức đến trường.

- Qua phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” nhằm giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ các bạn trong Liên đội và các Liên đội khác.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể Liên đội, đội viên và thiếu nhi trong toàn lien đội. ngày 28/1/2021 Liên đội tổ chức hội thu. Sau đây là 1 số hình ảnh:

Nhãn

 

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 171
Tháng 03 : 331
Năm 2021 : 2.242